ตึกแถวสองชั้น 10 ห้อง Shp210Psknk

shp2010-02-0012-801

อาคารพาณิย์สองชั้น

อาคารพาณิชย์สองชั้น 10 ห้อง Sh210-Psknk
อาคารพาณิชย์สไตล์โมเดริน สองชั้น 10 ห้อง หน่ากว้าง 4 เมตร ลึก 16 เมตร พื้นที่ก่อสร้าง 112 ตร.ม/ห้อง เป็นรูปแบบที่ดูทันสมัย โดยการตกแต่งเพิ่มเติมด้วยครีบกล่องทั้งแนวตั้ง และ แนวนอน อีกทั้งการเลือกใช้สีสรรที่ดูสว่างสดใส น่าสนใจ ห้องในชุดกลาง ยกหลังคาสูงเพื่อให้ดูมีมิติ ไม่ยาวเป็นขบวนรถไฟ แต่ละห้องมีหน้าต่างหน้า-หลัง และ ระเบียง ค่ากอ่สร้างเบื้องต้น ประมาณ 1 ล้านบาท/ห้อง ครับ : ธันวาคม 2559

สวัสดีปีใหม่ 2560 >_<

About the Author

My simply design for absolute Architecture!