อาพาร์ทเมนต์สองชั้น 9 ห้อง Arpt210-Tawee

อาพาร์ทเมนต์สองชั้น

อาพาร์ทเมนต์สองชั้น 10 ห้องพัก Arpt210-Tawee
เนื่องจากข้อกำหนดส่วนท้องถิ่นทำให้อาคารพักอาศัยรวมจะสร้างได้ไม่เกิน 9 ห้องพัก ถ้าเกินจำนวนจะต้องเข้าสิ่งแวดล้อม(สมุย) อาคารหลังนี้ และ หลังอื่นๆ ก็เลยต้องออกมาที่ชั้นละ 5 ห้อง รวม 10 ห้อง แต่แบ่งชั้นล่างเป็นโถงทางเข้า1 ห้อง เหลือ 9 ห้องพัก ขนาดห้องพักก็เป็นไปตามมาตรฐาน ไม่น้อยกว่า 20 ตร.ม แต่สำหรับหลังนี้ทำไว้ห้องละ 26 ตร.ม เพื่อให้สามารถแบ่งส่วนที่เป็นห้องนอนเฉพาะในห้องแยกจากส่วนอื่นได้ ภายในก็มีส่วนพักผ่อน เตรียมอาหาร ห้องนอน ห้องน้ำ ระเบียง และ ส่วนซัก-ตาก โครงสร้างทั่วไปเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคาโรงเหล็ก มุมกระเบื้องลอนคู่(ขนส่งง่าย) ผนังก่ออิซมวลเบาฉาบปูนทาสี เน้นใช้สีแบบเอริธโทน ที่กำลังจะหายไป มีการตกแต่งด้วยเหล็กกล่อง และ ระแนงบางส่วน ต้องการที่ดินหน้ากว้างม้น้อยกว่า 12 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 32 เมตร พื้นที่ก่อสร้างรวม 446 ตร.ม ค่าก่อสร้าง ต้นทุนอยู่ที่ 3.6 ล้านบาท เฉลี่ย สามแสนกว่า/ห้อง ครับ : กันยายน 2559

About the Author

My simply design for absolute Architecture!