ห้องแถวชั้นเดียว 7 ห้อง Rh107-Prntp

ห้องแถวชั้นเดียว

ห้องแถวชั้นเดียว 7 ห้องRH107-Prntp
ห้องแถวชั้นเดียวเอนกประสงค์จะให้เช่าเป็นร้านค้า หรืออยู่อาศัยก็ได้ แต่ละห้องหน้ากว้าง 4 เมตร ลึก 8 เมตร มีห้องโถงด้านหน้า กั้นห้องนอน1 ห้อง ด้านหลังเป็นห้องน้ำ และ ซักล้าง โครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงหลังคาเหล็กมุมแผ่นเหล็กรีดลอน ด้านหน้ามีกันสาดแบบหลังคาโปร่งแสง ไม่ต้องต่อเติม ชุดนี้ 7 ห้องต้องการที่ดินหน้ากว้างไม่น้อยกว่า30 เมตร ลึก 12 เมตร ค่าก่อสร้างประมาณห้องละ 2.5แสน ครับ : กรกฎาคม 2559

About the Author

My simply design for absolute Architecture!