อาคารพักอาศัยรวมสองชั้น 48 ห้องพัก Arpt248-Glnd

อาพาร์ทเมนต์สองชั้น

อาคารพักอาศัยรวมสองชั้น 48 ห้องพัก Arpt248-Glnd
อาคารพักอาศัยรวมสองชั้น 48 ห้องพัก แบ่งเป็นห้องพัก มาตรฐานขนาด 24 ตร.ม ห้องพิเศษแบบห้องชุด(แยกห้องนอน) 35 ตร.ม และ ชั้นล่างเป็นร้านค้าให้เช่า ขนาด 40 ตร.ม ข้อจำกัดของอาคารก็คือ อยู่ในเขตส่งเสริมศิลปวัฒธรรมไทย อาคารจะต้องให้มีความเป็นเอกลักษณ์ไทยอยู่ด้วย เจ้าของต้องการเป็นรูปแบบร่วมสมัย และ พื้นที่ก่อสร้างยังตั้งอยู่ในเขตจำกัดความสูงของเขตปลอดภัยทางการบินอีกด้วย โดยมีความสูงรวมไม่เกิน 9 เมตร ตัวอาคารแบ่งออกเป็นสองปีก ส่วนที่เป็นห้องพักมาตรฐานสองชั้น อีกปีกชั้นล่างเป็นร้านค้าให้เช่า ชั้นบนเป็นห้องขุด หลังคาเป็นเมทัลชีสต์ที่มีความลาดเอียงต่ำ ซ่อนอยู่ด้านในของหลังคากระเบื้องประดับ ส่วนหลังคาอาคารหลักมีแท็งค์น้ำซ่อนอยู่ใต้หลังคาอีกชั้น พื้นที่หก่อสร้าง 1,600 ตร.ม ค่าก่อสร้างประมาณการที่ 12 ล้านบาทครับ : สิงหาคม 2558

อาคารพักอาศัยรวมสองชั้น 

Arpt438-041-0026-8016-01843  Arpt438-041-0026-8016-01844

About the Author

My simply design for absolute Architecture!